วิธีการยืนยันอีเมลล์ Garena ID มีขั้นตอนดังนี้

view 74173