• แนะนำการสร้างแคลน

เราสามารถจัดตั้งแคลน (Clan) ขึ้นมาแล้วรวบรวมเอาเหล่าสมาชิกฝีมือดีมาไว้เพื่อเป็นกองกำลังพิเศษให้กับแคลนของเราในการใช้แข่งขันอย่างเซิร์ฟเวอร์แคลนได้ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการจัดตั้งแคลนดังนี้

เงือนไขในการตั้งแคลน
 - ผู้เล่นต้องมีระดับยศตั้งแต่ร้อยตรี ขั้น 1 ขึ้นไป
 - ใช้ Point ในการตั้งแคลน 50,000 point

 

1.เมื่อเข้าสู่เกมให้เลือกไปที่ "แคลน" ทางด้านบนของหน้าจอ

 

2.จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าของการตั้งแคลน ให้คลิกที่ปุ่ม "สร้างแคลน" ตามภาพ

 

3.ให้กดยืนยันที่หน้าต่างสร้างแคลน จากนั้นให้ใส่ชื่อแคลนที่ต้องการลงไป เราสามารถกด "ตรวจสอบ" เพื่อดูว่าใช้ชื่อแคลนที่เราจะตั้งได้หรือไม่ ถ้าสามารถใช้ได้ก็กดที่ปุ่ม "ยืนยัน" เป็นการจบขั้นตอนการสร้างแคลน

ในตอนต้นนั้นแต่ละแคลนจะรับสมาชิกได้สูงสุด 50 คน แต่หัวหน้าแคลนสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกในแคลนได้ด้วยไอเทมบัตรเพิ่มสมาชิกแคลน ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ใบละ 50 คน และแต่ละแคลนจะเพิ่มได้สูงสุดที่ 250 คน

• การเชิญเข้าร่วม

ในการเข้าร่วมแคลนนั้นสามารถทได้สองวิธีคือ การให้ผู้เล่นเข้ามาเลือกและส่งคำร้องขอเข้าร่วมแคลนเอง และการที่หัวหน้าแคลนกดเชิญผู้เล่นเข้าร่วม ซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็สามารถเข้าร่วมแคลนได้เหมือนกัน แต่ในกรณีที่หัวหน้าแคลนเลือเชิญเข้าร่วมเองนั้นจะเร็วกว่าเพราะไม่ต้องรอการตอบรับตกลงเวลาส่งคำขอเข้าร่วม หรือบางครั้งอาจจะติดเงื่อนไขบ้างอย่างที่หัวหน้าแคลนได้ตั้งเอาไว้ในส่วนของการจัดการแคลน

 

การเชิญเข้าร่วมแคลน กดคลิกขวาที่ชื่อของผู้เล่นที่ต้องการ จากนั้นกด "เชิญร่วมแคลน" และรอการตอบรับจากผู้ที่เชิญเข้าร่วม เมื่อยอมรับแล้วเราจะเห็นรายชื่อของผู้เล่นคนนั้นเข้ามาเพิ่มในหน้าสมาชิกแคลน

 

• การสมัครเข้าร่วมแคลน

1.ผู้เล่นที่มีความต้องการจะเข้าร่วมแคลนสามารถเข้ามาหารายชื่อหรือลิสต์แคลนได้ที่หน้า "แคลน" ภายในเกม ซึ่งในส่วนนี้จะพิมพ์ชื่อแคลนแล้วใช้ปุ่ม "ค้นหาแคลน" ที่ต้องการได้ และเมื่อได้แคลนที่ต้องการแล้ว ให้กดที่ปุ่มทางด้านขวา "เข้าร่วมแคลน"

 

2.จากนั้นให้พิมพ์ข้อความใน "ข้อความแนะนำตน" จากนั้นกดปุ่ม "ส่ง" และยืนยันการสมัครเข้าร่วมแคลน เป็นการจบขั้นตอน

 

เมื่อหัวหน้าแคลนที่ลงสมัครยอมรับให้เข้าร่วมแคลน เราก็จะเข้ามาตรวจสอบและดูรายละเอียดได้ที่หน้า "แคลน" ในส่วนของสมาชิกแคลน บางครั้งในการส่งคำขอเข้าร่วมแคลนนั้นอาจไม่ได้รับการยอมรับถ้าแคลนนั้นๆ มีการตั้งค่าจำกัดเข้าร่วมแคลนเอาไว้อย่าง ต้องมียศสูงเท่าไหร่ หรือต้องมีช่วงอายุเท่าไหร่

• การจัดการแคลน

1.การจัดการการเข้าร่วม
การจัดการการเข้าร่วม หมายถึงการจัดการยอมรับหรือปฏิเสธในส่วนของผู้เล่นที่ขอสมัครเข้าร่วมแคลน สามารถเข้ามาดูได้ที่หน้า "แคลน> จัดการการเข้าร่วม" ซึ่งจะมีรายชื่อผู้เล่นที่สมัครไว้แสดงขึ้นมาให้เห็น

จากนั้นคลิกใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าชื่อผู้เล่นที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ" จะเป็นการให้เข้าร่วมแคลน หรือปุ่ม "ปฏิเสธ" เพื่อยกเลิกการเข้าร่วมแคลน นอกจากนี้สามารถกำหนดการจำกัดเข้าร่วมแคลนได้การจากตั้ง ยศ และ อายุ ที่ต้องการ

 

2.การเปลี่ยนระดับสมาชิกแคลน
ในส่วนของการเปลี่ยนระดับสมาชิกแคลนมีให้เลือกดังนี้
 - แต่งตั้งเสนาธิการ : เพื่อช่วยในการดูแลและจัดการแคลน ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์เสนาธิการที่เข้าถึงได้
 - โอนสิทธิ์หัวหน้าแคลน : ผู้เล่นที่จะได้รับการโอนสิทธิ์ต้องมียศตั้งแต่สิบตรีขึ้นไปจึงจะรับสิทธิ์หัวหน้าแคลนได้
 - การลดระดับเป็นสมาชิกทั่วไป : ลดระดับของสมาชิก

วิธีการเปลี่ยนระดับสมาชิกแคลนทำได้โดยคลิกไปที่ชื่อของผู้เล่นคนนั้น จากนั้นเลือกระดับที่ต้องการและกดยืนยัน ผู้เล่นคนนั้นจะได้สิทธิ์ตามที่เราต้องการ ในส่วนนี้สามารถไล่สมาชิกภายในแคลนออกได้ที่ปุ่ม "คัดชื่อสมาชิกแคลนออก"

เสนาธิการจะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจเกือบเทียบเท่ากับหัวหน้าแคลนซึ่งก็แล้วแต่การเลือกกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของหัวหน้าแคลนหลังมอบตำแหน่ง โดยมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงดังนี้
 - สิทธิการจัดการกระทู้
 - สิทธิเชิญร่วมแคลน
 - สิทธิไล่ออกจากแคลน
 - สิทธิการจำกัดการเข้าร่วม

• เซิร์ฟเวอร์แคลน

สำหรับเซิร์ฟเวอร์แคลนคือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับคนมีแคลนเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมเล่นได้ โดยจะแบ่งรูปแบบการเล่นของเป็นสองแบบคือ การเล่นแบบตั้งห้องปกติทั่วไป และการเล่นแบบท้าสู้ระหว่างแคลน (Clan Vs Clan)

 

1.การตั้งห้องแข่งขันแบบปกติ

 - ในการสร้างห้องเมื่อแข่งขันตามปกตินั้น หลังจากสร้างขึ้นมาแล้ว ทั้งสองทีมต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 4 คนจึงจะเริ่มต้นได้ โดยเมื่อการแข่งขันเริ่มไปแล้ว ผู้เล่นอื่นจะกดเข้าร่วมระหว่างแข่งขันไม่ได้
 - ในการแข่งขันแบบแคลนนั้นหลังจากจบเกมแล้วแคลนจะได้รับค่า EXP ตามปกติส่วนผู้เล่นจะได้รับ EXP มากขึ้นอีก 50% ด้วยกัน โดยผลการแข่งขันจะไม่มีผลต่อแคลน Point แต่จะมีการบันทึกสถิติการแข่งขันตามปกติ

 

2.การตั้งห้องแข่งขัน Clan Vs Clan

 - เป็นการแข่งขันแบบท้าสู้ระหว่างแคลนโดยในการเริ่มต้นนั้นเราสามารถเข้าไปกดสมัครยืนยันการลงทะเบียนเข้าแข่งขันรวมทั้งเลือกจำนวนผู้เล่นที่จะแข่งขันภายในห้อง เลือกได้ตั้งแต่ 4-4 ถึง 8-8 คน

 - จากนั้นก็สามารถเลือกแคลนที่ต้องการจะแข่งขันแลสมาชิกภายในแคลนที่จะลงแข่งขันได้ โดยในการเล่นนี้หากหลุดออกจากเกมไปแล้วจะไม่เข้าร่วมใหม่ระหว่างการแข่งขันไม่ได้ แคลนจะได้รับ Point และค่า EXP ส่วนผู้เล่นจะได้รับค่า EXP มากขึ้น 50%