ความหมายของการเชื่อมโยงไอดี

การเชื่อมโยงไอดี คือการให้ผู้เล่นนำเอาไอดีเกม Point Blank จากผู้ให้บริการเดิมมาเชื่อมโยงกับ

ไอดีของ Garena และทำให้ใช้ข้อมูลตัวละครเดิมเล่นต่อได้ โดยจะมีความแตกต่างกันในเชื่อมโยง

ไอดีระหว่างช่วง Close Beta (วันที่ 16-21 มกราคม 2556) และช่วง Open Beta

(วันที่ 22 มกราคม 2556) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการเชื่อมโยงไอดี

1. การเชื่อมโยงไอดี จะทำให้สามารถเอาข้อมูลตัวละครจากผู้ให้บริการเดิม มาเล่นต่อในเซิร์ฟเวอร์ Garena ได้

2. การเชื่อมโยงไอดี ต้องใช้ไอดี Garena เพื่อรับข้อมูลจาก Point Blank ของผู้ให้บริการเดิม

3. ต่อ 1 ไอดี ทั้งไอดี Garena และไอดี Point Blank ของผู้ให้บริการเดิม สามารถทำการ เชื่อมโยงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

4. หลังการเชื่อมโยงไอดี ผู้เล่นจะเข้าเกมได้โดยใช้ไอดี Garena และเข้าผ่านทาง Garena Plus

5. หลังการเชื่อมโยงไอดี ผู้เล่นจะได้รับข้อมูลตัวละครเดิมมาใช้เล่นในช่วง Open Beta
การเชื่อมโยงไอดีช่วง OPEN BETA (ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 56)

1. เมื่อเชื่อมโยงไอดี จะได้รับข้อมูลตัวละครจากไอดี POINT BLANK เดิมมา(ใช้เวลาในการโอน 1-2 วัน)

2. ไอดี Garena ที่เติมเงิน CASH เข้าสู่เกม Point Blank ในเซิร์ฟเวอร์ Garena จะไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงไอดีได้

3. ไอดี Garena ที่เข้าเล่นเกมในช่วง Open Beta และมีตัวละครยศเกินกว่า "สิบเอก" ขึ้นไป จะไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงได้

4. ไอดีเก่า POINT BLANK จะสามารถนำมาเชื่อมโยงได้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดยศ

5. การเชื่อมโยงไอดีต้องทำก่อนวันที่ 16 เมษายน 2556 เท่านั้น

สมัครไอดี garena update Download

ล็อคอิน GARENA ID เพื่อเข้าสู่ระบบ

และตรวจสอบสถานะ ID

กรอกไอดี POINT BLANK

ของผู้ให้บริการเดิมแล้วกด “ตกลง”

ทางด้านล่าง

กรอกพาสเวิร์ดไอดีเกม

POINT BLANK ของผู้ให้บริการเดิม

แล้วกด “ตกลง”

ยืนยัน

โดยการกด “ต้องการเชื่อมโยง”

หรือกด “ยกเลิกการเชื่อมโยง”

เพื่อหยุดขั้นตอนการเชื่อมโยง

agree confirm